Wat is bond G.S.

Handboogbond Gezellig Samenzijn                         

In 1899 wordt in Limburg de een Handboogbond opgericht met de naam “Gezellig Samenzijn” De bond bestrijkt geheel Limburg.
Zoals bij vele sporten het geval is de toenemende globalisering van sport in het algemeen een aanzet om meer onder de verenigingen samen te werken.
Het herontstaan van de Olympische spelen ( waar al in de eerste edities handboogschieten een deelnemende sport is ) zal zeker een rol hebben gespeeld.
In de eerste dagen van de bond waren de schutters meestal heren van betere stand die meer en meer in verenigingsverband gingen schieten.
Na verloop van tijd kon men in Limburg in wel iedere gemeente minimaal 1 vereniging vinden.
Veel andere sporten waren er nog niet, en zo kon de sport snel groeien in populariteit.
In 1940 waren er diverse bonden o.a. Gezellig Samenzijn – RK sint Sebastiaan en De Alg. Nederlandse Handboogbond.
De Duitsers wilden dat niet en hebben waardoor alle bonden werden verplicht te fuseren.
Dat gebeurde op 21 dec. 1940. Na de oorlog blijft de gecombineerde bond gehandhaafd.
Tot 1960 gaat dat allemaal goed, eind 1959 ontstaat er een conflict tussen district 14 en 15 enerzijds en het bestuur van de Nederlandse Bond van Handboogschutterijen.
Dit conflict escaleert en daardoor scheiden een groot aantal verenigingen van de oude bond Gezellig Samenzijn zich weer af en gaan wederom als onafhankelijke bond verder.
In tegenstelling tot de Limburgse bond Gezellig Samenzijn richt de NHB zich voornamelijk tot de internationale disciplines van de sport.
Heden ten dage (stand 2023) bestaat de bond Gezellig Samenzijn nog maar uit 20 verenigingen die voornamelijk rondom Roermond gevestigd zijn.
In de Bond “Gezellig Samenzijn” word geschoten volgens het 1 pijl systeem.
Dit wil zeggen dat ierere schutter per keer 1 pijl schiet. ( er zijn ook wedstrijden waar per schietbeurt 3 pijlen verschoten diennen te worden. )
Een wedstrijd wordt verschoten over 20 of 25 pijlen.
De afstand tot de schietschijf bedraagd altijd 25 Meter.
In de zomer is het hoofdseizoen voor de bond. In deze tijd wordt vanuit feesttenten geschoten.
Ieder jaar worden er 5 a 6 z.g. Bondsconcoursen en Nationaal Concoursen georganiseerd.
De organisatie voor de Bonds Concoursen worden ieder jaar verloot onder aangesloten verenigingen, waarnaast de Nationaal concoursen gehouden worden door verenigingen die een jubileum te vieren hebben.
Voornaamste verschil tussen de twee soorden concoursen is dat bij de Nationaal Concoursen ook verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond mogen deelnemen.
Aan het einde van het schietseizoen zijn er persoonlijke en team kampioenschappen.
In de nazomer en herfst zijn er nog wedstrijden van de beste schutters van bond “Gezellig Samenzijn” tegen de Nederlandse Handboog Bond.
Voor de senioren en veteranen zijn er hiernaast nog extra kampioenschgappen en is er een wedstrijd tegen de N.H.B. en de Belgische Handboog Bond.