Statuten

Statuten Bond Gezellig Samenzijn

Pagina 0
Art. 1 Pagina 1
Art. 2 Pagina 1
Art. 3 DOEL en WERKGEBIED Pagina 1
Art. 4 LEDEN Pagina 2
Art. 5 ASPIRANTLEDEN. DONATEURS en
ERELEDEN.
Pagina 2
Art. 6 TOELATING Pagina 3
Art. 7 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Pagina 3
Art. 8 EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
ASPIRANTLEDEN EN-DONATEURS
Pagina 4
Art. 9 VERPLICHTINGEN en
VERBODSBEPALING
Pagina 5
Art. 10 SANCTIES Pagina 5
Art. 11 GELDMIDDELEN Pagina 6
Art. 12 CONTRIBUTE. Pagina 6
Art. 13 RECHTEN ASPIRANTLEDEN.
DONATEURS EN ERELEDEN.
Pagina 6
Art. 14 BESTUUR. Pagina 6
Art. 15 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
PERIODIEK LIDMAATSCHAP. SCHORSING
Pagina 7
Art. 16 BESTUURSFUNCTIES.
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Pagina 8
Art. 17 BESTUURSTAAK.
VERTEGENWOORDIGING.
Pagina 8
Pagina 9
Art. 18 JAARVERSLAG. REKENING EN
VERANTWOORDING
Pagina 10
Art. 19 ALGEMENE VERGADERINGEN Pagina 11
Art. 20 TOEGANG EN STEMRECHT Pagina 11
Art. 21 VOORZITTERSCHAP. NOTULEN Pagina 12
Art. 22 BESLUITVORMING VAN DE
ALGEMENE VERGADERING
Pagina 13
Pagina 14
Art. 23 BIJEENROEPING ALGEMENE
VERGADERING.
Pagina 15
Art. 24 STATUTENWIJZIGING Pagina 15
Art. 25 ONTBINDING EN VEREFFENING Pagina 16
Art. 26 (HUISHOUDELIJK) REGLEMENT Pagina 16
Art. 27 SLOTBEPALING Pagina 16
  Pagina 17